Kancelarie Radców Prawnych
Piotr Piątak & Bartłomiej ŻukowskiStrona Główna

Kancelarie Radców Prawnych oferują swoje usługi polegające na świadczeniu pomocy prawnej. Świadczona przez radców prawnych pomoc prawna obejmuje w szczególności sporządzanie projektów pism i umów, udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych a także zastępstwo prawne i procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami. Świadczymy pomoc prawną w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego, rodzinnego i spadkowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Świadczymy usługi w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
Pozwala to na:
- przyspieszenie postępowania;
- zmniejszenie opłat sądowych;

W celu złożenia pozwu do e-sądu należy kontaktować się z radcą prawnym Piotrem Piątakiem.

W swojej pracy śledzimy na bieżąco nie tylko aktualny stan prawny, ale także orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Posiadaną wiedzę oraz doświadczenie wykorzystujemy pomagając naszym Klientom, przygotowując publikacje oraz biuletyny o tematyce prawnej a także organizując szkolenia. Dostosowujemy godziny oraz miejsca spotkań do potrzeb Klientów a także przywiązujemy dużą wagę do mediacji, by szybko znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące zainteresowane strony.

Świadczymy usługi również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Powszechny dostęp do Internetu pozwala na szybką wymianę informacji potrzebną do sporządzenia opinii lub zorganizowania zastępstwa procesowego Klientów oraz pełnomocników profesjonalnych.

Jesteśmy ukierunkowani na osiągnięcie konkretnego celu w postaci rozwiązania problemu prawnego naszego Klienta, a nie tylko na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania. Dzięki temu możemy skutecznie doradzać naszym Klientom przedstawiając im rozwiązanie adekwatne do ich potrzeb i możliwości, a oparte na aktualnym stanie prawnym.

W swojej pracy kierujemy się nie tylko przepisami prawa, ale również zasadami etyki zawodowej radców prawnych, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność, że powierzone nam informacje stają się przedmiotem tajemnicy zawodowej.

Dokładana przez nas najwyższa staranność oraz posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi dla naszych Klientów gwarancję bezpieczeństwa.

Piotr Piątak

Bartłomiej Żukowski

PRZYDATNE LINKI